Přechody

“A” Bilance ankety Bezpečná cesta do školky z roku 2010

Oblast: ankety a petice
Ulice: aa
Nebezpečnost: xxx

Kliknutim na obrázek se otevře nové okno s větši fotografií.

Charakteristika

Na podporu bezpečné pěší dopravy při cestě se svými dětmi do školky vymysleli v roce 2010 rodiče z Prahy 3 anketu mapující trasy chodců. Inspirací jim byl projekt Pražských matek zaměřený na bezpečnost v okolí škol. Anketu Bezpečná cesta do školky pak rodiče provedli s pomocí dobrovolníků ze Strany zelených P 3 v září 2010 před jedenácti školkami.

Projekt inicioval jeden z tatínků ze školky Vozová David Petryca a “produkoval” a výsledky zpracoval člen “redakce” kauzy3 Mirek Trejtnar.

Na základě ankety vznikly pro každou mateřskou školku mapy s nejužívanějšími komunikacemi a s vyznačenými kritickými místy, jako nebezpečné a chybějící přechody. Vznikl tak soubor požadavků rodičů na zlepšení tehdejší velmi špatné situace.
Výsledky ankety rodiče a členové SZ a zástuce o.s. Pražské matky předali v lednu 2011 tehdejšímu radnímu zodpovědnému za dopravu na Praze 3 a pracovníkům Odboru dopravy P3. Pan místostarosta Sladkovský (ODS) se bohužel s rodiči přes mnoho slibů již nikdy nesešel, o opatřeních s námi nejednal, slibovanou komisi nikdy nesvolal.
Řada přechodů, které rodiče dětí z Mateřských školek vytipovali v roce 2010 jako nebezpečné, se i přesto změnila k lepšímu. Odbory dopravy MČ P3 a Magistrátu i TSK uznaly řadu podnětů rodičů a provedly nápravu.

Všechny nejkritičtější přechody jsou nyní bezpečnější. To vše díky změnám podníceným anketou. Podařily se drobné změny jako je instalace zábradlí, lepší dopravní značen nebo osazení city bloků před přechod. Proběhly a probíhají ovšem i velké stavební úpravy přechodů jako je rozšíření chodníku, stavba osvětlení či zvýšení přechodu.
Příkladem mohou být přestavěné a osvětlené přechody v ulicích Slavíkova a U Rajské zahrady, které jsou u školek Vozová a Vlkova. Před vchodem do MŠ Panda ve Fibichově ulici byl postaven zcela nový bezpečný přechod.

Je třeba říci, že nyní je poměr vedení radnice radikálně odlišný od minulých dob, kdy radnici vedla ODS. Radním pro dopravu je Ondřej Rut (SZ), který se před třemi lety sám na tvorbě ankety podílel a problematiku tedy dobře zná a nápravu nebezpečných míst podporuje. Rovněž Odbor dopravy P3 a jeho vedoucí pan Vančura se snaží nalézat vhodná technická řešení a podporují bezpečnostní opatření.

Co se povedlo

V pondělí 2. září občanští aktivisté a dobrovolníci ze SZ P3 předají rodičům mířícím do školek jako důkaz úspěšnosti ankety z roku 2010 přehled zlepšených přechodů. Cesta dětí se tak stane bezpečnější, což byl cíl ankety.

MŠ Vozová a MŠ Vlkova
Stavebně byl upraven přechod Vozová - U Rajské zahrady.  Byla mírně zúžena vozovka v místě přechodu, parkovací místo je odsunuto na zákonnou pětimetrovou vzdálenost od přechodu.
Pracuje se na nové odolnější verzi nátěru pro vodorovné značení na dlažbě vozovky.  Cena: 879 tisíc
Přes ulici U Rajské zahrady byl postaven z podnětu ankety zcela nový přechod k dětskému hřišti a byl zrušen původní nevyhovující přechod.
Z podnětu ankety byl y přechody Slavíkova – Křížkovského a Slavíkova – Kouřimská postupně v roce 2012 stavebně upraveny a instalováno osvětlení.
Před přechod na rohu Kubelíkova – Ježkova byly z podnětu ankety osazeny City bloky.
Na křižovatce Milešovská - Ondříčkova byly stavebně upraveny dva přechody.  Byla zúžena vozovka a postaven dělící ostrůvek.
U všech akcí je investor MČ Praha 3

MŠ Panda Centrum Fibichova 2
Přes ulici Fibichovu byl z podnětu ankety v roce 2012 postaven zcela nový přechod.
Cena: 567 tisíc Kč, Investor:  MČ Praha3

MŠ Libická 4
Na křižovatce před školkou byly z podnětu ankety a na žádost MČ Praha 3 dva přechody osazeny City bloky, které chrání rozhledovou vzdálenost chodců a řidičů.
Realizovala: TSK, Cena do 20 000Kč za přechod

MŠ Sudoměřská 54
Problematické přechody na ulici Táboritské a na Olšanském náměstí jsou na komunikaci v majetku MHMP.  Starostka Prahy 3 napsala dopis na MHMP se žádostí o nápravu nebezpečného stavu u ostrůvků MHD a na přechodech k ostrůvkům.
Situace si vyžaduje celkovou stavení úpravu prostranství v odhadované ceně do 10 milionů.
Probíhá stavební řízení na stavební úpravu přechodu přes Táboritskou k ZŠ Lupáčova.

MŠ Náměstí J. z Lobkovic 23
Před přechody směřující z ul. Kouřimské ke vchodu k MŠ byly osazeny City bloky.
Na třech dalších křižovatkách s ul. Slezská – n. J. z Lobkovic, Písecká, Hradecká - byly před přechody z
podnětu ankety osazeny City bloky.
Investor:  MČ Praha 3, Realizovala: TSK

MŠ Jeseniova 4
Přechod přes ul. Rokycanova u ul. Sabinova byl stavebně upraven a byl zřízen ostrůvek.
Přechody přes ulice Rokycanova a Jeseniova byly osvětleny z podnětu ankety.
Investor:  MČ Praha 3, Realizovala: TSK
Na rohu ulic Prokopova - Roháčova je po smrtelné nehodě Anežky prodloužen provizorně oblouk rohu křižovatky chránící chodce vstupující na přechod.
Pro křižovatku ulic Rokycanova – Prokopova se připravuje řešení s kruhovým objezdem. Je projektově zpracováván TSK. Předpokládaná cena je 20 – 25 mil Kč. Investor:  MČ Praha 3

MŠ Jeseniova 204
Je prováděna stavební úprava přechodu včetně zvýšení vozovky.
Investor:  MČ Praha 3, Cena: 1,2 milionu Kč.

MŠ U zásobní zahrady
Z podnětu ankety byl přechod přes ul. Jeseniova u křižovatky s ul. Zelenky Hajského osazen City blokem a byl stavebně upraven přechod u křižovatky Biskupcova - Zelenky Hajského.
Investor:  MČ Praha 3, Realizovala: TSK
Křižovatka Jana Želivského - Jeseniova bude stavebně upravena.  Zruší se odbočení doleva z Želivského. Investor:  MHMP a TSK

Waldorfská MŠ
Z podnětu ankety bylo osazeno zábradlí u ulice Koněvova a na přechodech Spojovací - Koněvova byla osazena tlačítka pro slepce. Investor:  MHMP prostřednictvím TSK

MŠ Na vrcholu 1a
Pro řešení křižovatky V domově – Na vrcholu je zpracována z podnětu ankety projektová dokumentace. Předpokládaná cena je 4,5 mil.

Ukázat celý článek.

“B” Odpověď MHMP na Anketu “Za bezpečnější Vinohradskou”

Oblast: ankety a petice
Ulice: Vinohradská -Flora - Náměstí j. z Poděbrad
Nebezpečnost: XXXXX

Kliknutim na obrázek se otevře nové okno s větši fotografií.

Charakteristika

Pro:
Anketní výbor
Miroslav Trejtnar, Lukáš Haupt, Rebeka Vadasová
Děkujeme Vám za poskytnutí výstupů ankety „Za bezpečnější Vinohradskou“.

K podnětům Vám sdělujeme následující:

Oblast tramvajové zastávky Flora:

Jsme si vědomi velkého množství chodců, kteří přecházejí přes ul. Vinohradská na zastávku tramvaje ve směru do centra na východní hraně křižovatky s ul. Jičínská mimo přechod pro chodce i přes nstalované bezpečnostní zábradlí. Pro umožnění bezpečného úrovňového přechodu necháme Technickou správu komunikací hl. m. Prahy prověřit možnost zřízení samostatného světelně řízeného přechodu pro chodce na tuto zastávku, odsazeného od křižovatky podobně, jako je tomu např. na Palackého náměstí.

Případné zřízení přechodu pro chodce přes celou šířku ul. Vinohradská na východní hraně křižovatky není možné realizovat z technických a bezpečnostních důvodů:
- přechod by zasahoval do pohyblivých části výhybek tramvajové trati,
- ochranné prvky schodiště na nástupních ostrůvcích a sloupky signalizace řízení dopravy brání vzájemné viditelnosti chodců a řidičů,
- zajištění přístupu z přechodu na nástupní ostrůvky by bylo možné pouze na úkor řadících pruhů před křižovatkou, což ve svém důsledku omezí i plynulost veřejné hromadné dopravy v širší oblasti. Současně lze předpokládat zvýšení rizika dopravní nehody na přechodu přes ul. Jičínská ve směru Olšanské náměstí, protože řidiči budou rychleji uvolňovat zmenšený prostor křižovatky.

Možnost bezpečného překonání komunikace Vinohradská je nyní zajištěna podchodem metra, přechodem na druhé straně křižovatky a stávajícím přechodem k zastávkám tramvaje Flora. V jeho místě je vozovka zúžena do jednoho jízdního pruhu v každém směru, což zabraňuje nebezpečné souběžné jízdě vozidel na přechodu, přispívá k nižší rychlosti vozidel i přehlednosti v dané lokalitě. V prostoru tramvajové trati je doposud nevhodně viditelné původní dopravní značení (zebra), k jehož odstranění a současně k vyznačení nápisu „POZOR TRAM“ vyzveme Dopravní podnik hl. m. Prahy.

Náměstí Jiřího z Poděbrad:

Na základě ankety zadáme Technické správě komunikací hl. m. Prahy vypracování studie zajištění bezpečných povrchových pěších vazeb na nám. Jiřího z Poděbrad při zohlednění požadavků vzešlých z ankety, zejména doplnění povrchových pěších vazeb v křižovatce U vodárny – Vinohradská, prověření možnosti přesunu zastávky tramvaje pro směr z centra do prostoru náměstí a zvýšení bezpečnosti chodců na stávajících přechodech přes ul. Vinohradská.

Bezbariérové zpřístupňování stanic metra a výstavbu eskalátorů do vestibulů stanic realizuje Dopravní podnik hl. m. Prahy, kterému požadavky vzešlé z ankety předáme. Bezpečnost dopravy je jednou z našich priorit a vítáme informace o nebezpečných lokalitách. Přes naši maximální snahu nelze zajistit, rychlou úpravu všech lokalit. Proto Vás žádáme o trpělivost, zejména v případech, kdy je třeba nejprve posoudit možnost úprav nebo v případě stavebních úprav, které vyžadují časově náročné územní a stavební řízení.

S pozdravem
Ing. Jan Heroudek, v. r.
ředitel odboru dopravy

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY, ODBOR DOPRAVY

15. 12. 2011

Všem, kteří odpovídali v anketě i všem, kteří se ptali děkujeme. Chcete i Vy pomoci s řešením problematických míst v pěší dopravě na Praze 3. Napište nám a zapojte se!

Ukázat celý článek.

“B” Anketa občanských iniciativ “Za bezpečnější Vinohradskou”

Oblast: ankety a petice
Ulice: Vinohradská -Flora - Náměstí j. z Poděbrad
Nebezpečnost: XXXX
image
image

Kliknutim na obrázek se otevře nové okno s větši fotografií.

Charakteristika

24.11. jsme předali výsledky ankety do rukou vedení Odboru dopravy HLMP. Chybějící, nebo nepřehledné přechody v okolí Flory a náměstí Jiřího z Poděbrad spolu s houstnoucí dopravou, trápí obyvatele Prahy 3 mnoho let. Tato komunikace je v kompetenci Magistrátních úředníků. Proto jsme se obrátili na ně a doufáme, že naší anketu přijmou jako informační zdroj a začnou pracovat na zlepšení bezpečnosti chodců. Výsledky ankety najdete v Aktualitách. Všem zúčastněným děkujeme za spolupráci. 

Ukázat celý článek.

Ambrožova přechod č. 1 a

Oblast: Praha 3 Opravené A
Ulice: Ambrožova a Malešická
Nebezpečnost: XX
image
image

Kliknutim na obrázek se otevře nové okno s větši fotografií.

Charakteristika

Parkovací zóna byla vyznačena v rozporu se zákonem těsně u přechodu, takže parkující auta zakrývala chodcům výhled a řidičům zakrývala chodce vcházející na přechod. Po upozornění byla parkovací zóna přeznačena do vzdálenosti 3 m od přechodu. 

Ukázat celý článek.

Ambrožova přechod č.1

Oblast: Praha 3 A
Ulice: Ambrožova a Malešická
Nebezpečnost: xx
image
image

Kliknutim na obrázek se otevře nové okno s větši fotografií.

mapa

Charakteristika

Ukázat celý článek.

Ambrožova přechod č.2

Oblast: Praha 3 A
Ulice: Ambrožova a Biskupcova
Nebezpečnost: xxxxx
image
image

Kliknutim na obrázek se otevře nové okno s větši fotografií.

mapa

Charakteristika

Ukázat celý článek.

Bělehradská přechod č.1

Oblast: Praha 2 B
Ulice: Bělehradská, Koubkova, Bruselská a Šafaříkova
Nebezpečnost: X X X X X
image
image

Kliknutim na obrázek se otevře nové okno s větši fotografií.

mapa

Charakteristika

Přechod je v husté starší městské zástavbě na hranici přirozené nákupní zóny.Slouží k přecházení celé vozovky. Přechod je ukázkou nedořešené stavby ochranných prvků. 

Ukázat celý článek.

Bělehradská přechod č.2

Oblast: Praha 2 B
Ulice: Bělehradská č.124
Nebezpečnost: xxx
image

Kliknutim na obrázek se otevře nové okno s větši fotografií.

mapa

Charakteristika

Ukázat celý článek.

Blahníkova u ZŠ Štítného

Oblast: Praha 3 Školy a školky P3 B
Ulice: Blahníkova a Seifertova
Nebezpečnost: xxx
image
image

Kliknutim na obrázek se otevře nové okno s větši fotografií.

mapa

Charakteristika

Ukázat celý článek.

Bořivojova

Oblast: Praha 3 B
Ulice: Bořivojova č.25 a Ondříčkova
Nebezpečnost: xxx
image
image

Kliknutim na obrázek se otevře nové okno s větši fotografií.

mapa

Charakteristika

Ukázat celý článek.

Černínova

Oblast: Praha 3 C
Ulice: Černínova a Koněvova
Nebezpečnost: xxx
image
image

Kliknutim na obrázek se otevře nové okno s větši fotografií.

mapa

Charakteristika

Ukázat celý článek.

Havelkova

Oblast: Praha 3 H
Ulice: Havelkova a Seifertova
Nebezpečnost: xxx
image
image

Kliknutim na obrázek se otevře nové okno s větši fotografií.

mapa

Charakteristika

Ukázat celý článek.

Havlíčkovo náměstí u ZŠ Havlíčkovo nám.

Oblast: Praha 3 Školy a školky P3 H
Ulice: Havlíčkovo náměstí před vchodem do Radnice MČ Praha3
Nebezpečnost: X X X X X
image
image

Kliknutim na obrázek se otevře nové okno s větši fotografií.

mapa

Charakteristika

Přechod je nesprávné značen. Reservé je vyznačeno do těsné blízkosti přechodu.

Ukázat celý článek.

Havlíčkovo náměstí u ZŠ Havlíčkovo nám. 2

Oblast: Praha 3 Školy a školky P3 H
Ulice: Havlíčkovo náměstí a Štítného
Nebezpečnost: xxx
image
image

Kliknutim na obrázek se otevře nové okno s větši fotografií.

mapa

Charakteristika

Ukázat celý článek.

Husitská přechod č.1

Oblast: Praha 3 Spravuje Magistrát H
Ulice: Husitská č.39 a U božích bojovníků
Nebezpečnost: xxxxx
image
image

Kliknutim na obrázek se otevře nové okno s větši fotografií.

mapa

Charakteristika

Ukázat celý článek.

Strana 1 z 6 stránek.  1 2 3 >  Posledn »